EACAT Tràmits: incidència detectada en les tramitacions de PDF (11/10/2017)

Durant el dia d’avui s’estan produint incidències en la tramitació de PDF’s a través de la plataforma EACAT. Els tècnics estan treballant per resoldre-ho en el menor temps possible.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’EACAT.

X