e-TAULER: incidència resolta en la publicació d’edictes (16/10/2017, 9:00h. – 17/10/2017 9:20h.)

La incidència que afectava a la publicació d’edictes a e-TAULER ha estat resolta. Els edictes pendent de publicació s’aniran publicant durant el matí.

Aquell ens que vulguin prolongar els terminis d’exposició dels anuncis per les hores d’afectació de la incidència, poden fer-ho seguint les indicacions d’aquest enllaç.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’e-TAULER.

X