e-NOTUM: incidència resolta per la descàrrega del justificant d’evidències del procés de notificació (18/07/2017, 9:00h. – 19/07/2017, 12:40h.)

S’ha resolt la incidència que afectava a la descàrrega dels justificants d’evidències del procés de notificació.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’e-NOTUM.

X