e-NOTUM: incidència detectada en la descàrrega del justificant d’evidències del procés de notificació (17/07/2017 9:00h)

S’ha detectat una incidència que, des de dilluns, pot haver afectat a la descàrrega del justificant d’evidències del procés de notificació. Els tècnics estan treballant per solucionar-ho en el menor temps possible.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’e-NOTUM.

X