e-NOTUM: incidència detectada en la comunicació del dipòsit de les notificacions (13/10/2017 08:00h.)

Us informem que s’ha detectat lentitud en la comunicació del dipòsit de les notificacions per part d’alguns ens usuaris del servei e-NOTUM. No obstant, dites comunicacions s’aniran produint al llarg de les properes hores.

Els tècnics estan treballant per resoldre la situació en el menor temps possible.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’e-NOTUM.

X