Per tasques de manteniment de la “Plataforma de factura electrònica – e.FACT”, entre les 15:00 hores i les 17:00 hores del dia 15/11/2017 es farà una aturada tècnica programada que afecta al funcionament del servei.

Per aquest motiu, durant les tasques de manteniment, no funcionarà el Portal de receptor de factures, les bústies de lliurament de factures i tampoc el canal SFTP.

Per a més informació sobre aquesta intervenció podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’e.FACT.