e-Contractació (intervenció realitzada al servei (08/04/2017; 8:00 h. – 17:00 h.)

Dissabte 8/4/2017 es va realitzar una actuació tècnica planificada a la PSCP que va implicar un tall de servei entre les 8:00 i les 17:00 hores.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.

X