e-Contractació: incidència detectada en l’accés a PSCP i RPC (19/07/2017 11:00h)

S’ha detectat una incidència en l’accés a les aplicacions del servei e-Contractació (Plataforma de Serveis de Contractació Pública i Registre Públic de Contractes). Els tècnics dels serveis al Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda, estan treballant per resoldre la situació en el menor temps possible.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.

 

 

X