El control financer de la Intervenció General a les entitats dels sector públic ja es pot fer a EACAT

Per facilitar la tramitació electrònica del procediment dels controls financers a entitats del sector públic, la Intervenció General ha obert un nou servei específic a EACAT, amb els tràmits següents:

  • Comunicació de l’inici del control
  • Comunicació de l’entitat objecte del control financer
  • Comunicació de la intervenció a l’òrgan de control de l’entitat
  • Comunicació de l’informe definitiu del control financer

Els usuaris del servei “Control financer de la Intervenció General” són:

  • Entitats del sector públic de la Generalitat
  • Administracions locals
  • Entitats adscrites a l’Administració local
X