Certificació digital: Avís de renovació de certificats de signatura dels serveis de OCSP (04/10/2017)

Per la política de renovació anual dels certificats de signatura dels serveis de OCSP (Consulta d’estat de certificats en línia) el proper 4 d’ocubre de 2017 es durà a terme la renovació corresponent al 2017.

En la renovació d’aquest any i per requisits de seguretat, aquests certificats passaran a estar protegits amb l’algorisme de resum SHA-2.

Aquest és el primer avís de canvi i es farà un recordatori uns dies abans. A partir d’aquella dat trobareu els certificats de signatura OCSP a l’apartat “Comprovar la T-CAT

Per comprovar la compatibilitiat dels vostres sistemes disposeu dels entorns de Preproducció dels respectius serveis que ja estan configurats amb certificats en SHA-2.

Els serveis de l’AOC i, en particular, el Validador no tindran cap afectació derivada d’aquest canvi perquè ja s’han adaptat.

X