Afectació de la migració del Centre de Processament de dades de l’AOC als serveis d’e-Contractació.

La migració del Centre de Processament de Dades (CPD) de l’AOC que es realitzarà durant el més d’agost, en els dies i horaris especificats més endavant, afectarà a l’ús de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i el Registre Públic de Contractes, pel que fa a l’accés a la part de gestió a través d’EACAT.

  • Del 18/08/2017 a les 18:00 hores al 21/08/2017 a les 7:00 hores.
  • Del 25/08/2017 a les 18:00 hores al 28/08/2017 a les 7:00 hores.

La part pública del Perfil de Contractant, estarà disponible i no s’ha de veure afectada per la realització d’aquesta tasca. Tampoc afectarà a les publicacions programades des de la part de gestió del servei de la PSCP en el temps de durada de les intervencions.

 

X