Afectació de la migració del Centre de procesament de dades de l’AOC al SCD

Tal i com hem anat comunicant als nostres blogs, durant el més d’agost es realitzarà la migració del Centre de processament de dades (CPD) de l’AOC i aquesta tasca, afectarà puntualment la disponibilitat dels nostres serveis. Pel que fa al Servei de Certificació Digital, aquest es veurà influït per la 3ª i la 4ª Fase de la migració en que no es podran sol·licitar ni gestionar Fitxes i certificats a través d’EACAT en els períodes de temps indicats a sota:

3ª FASE
Inici 19/08/2017 (00:01)
Final 20/08/2017 (23:59)
Serveis migrats Tots (excepte PSIS, PSA i iArxiu, ja migrats)
Tasques Aturada controlada per tal de comprovar si l’estratègia de recuperació dels serveis és l’adient en el moment de realitzar la migració física
Disponibilitat No implica tall en els serveis que tenen plataforma de contingència, és a dir, VÀLid i Signador
4ª FASE
Inici 25/08/2017 (18:00)
Final 28/08/2017 (07:00)
Serveis migrats Tots (excepte PSIS, PSA i iArxiu, ja migrats)
Tasques Moviment físic dels actius associats al serveis esmentats
Disponibilitat No implica tall en els serveis que tenen plataforma de contingència, és a dir, VÀLid i Signador

 

 

X