Validador: intervenció programada a l’entorn de Producció (06/07/2016 21:30 h)

Us informem que el proper dimecres dia 6 de juliol es realitzarà una intervenció al servei de PSIS. La intervenció començarà a les 21:30h i té una duració prevista de 2 a 3 hores. Aquesta intervenció no suposarà tall de servei per els clients que facin servir la resolució de noms per DNS.

La intervenció té com a objectiu desplegar la versió 3.6.2-C41 de PSIS, que inclou:

  • Càrrega de la nova CA “AC Representación” de la FNMT, i dels nous perfils de certificats emesos per aquesta CA (1.3.6.1.4.1.5734.3.11.2, 1.3.6.1.4.1.5734.3.11.1, i1.3.6.1.4.1.5734.3.11.3).
  • Càrrega de les CAs i perfils de certificats de SIA (1.3.6.1.4.1.39131.10.1.2, 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.3, i 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4)
  • Càrrega de les noves CAs intermitges d’ANCERT
  • Càrrega de la darrera versió de la política d’e-factura
  • Modificar el missatge de resposta de PSIS en cas de que una factura incorpori l’element “SignaturePolicyImplied”
  • Evolució del comportament de PSIS en el cas de la validació de documents PDF que incorporen DSS però no segell de temps
  • Resoldre incidència en el completat de ES-X-L-Type2 a ES-A
  • Signatures CAdES: admetre element “id-aa-CMSAlgorithmProtection”
  • Resoldre incidència en la validació d’algunes signatures XAdES-C d’EC-SectorPublic

Per a més informació sobre aquesta intervenció podeu contactar amb nosaltres a través del portal de suport del Validador.

X