Validador: intervenció programada per canvi de certificat (15/12/2016 a PRE i 11/01/2017 a PRO)

Avui dia 15 de desembre a les 12:30h s’ha procedit a l’actualització del certificat de servidor (CDS) en l’entorn de PREPRODUCCIÓ del Validador (PSIS).

Us recordem que el dimecres dia 11 de gener a les 21:00h es realitzarà el canvi de CDS en l’entorn de PRODUCCIÓ de PSIS.

En cap cas les intervencions suposen tall de servei.

Adjuntem els nous certificats:

Aquest certificat té una longitud de clau 2048 bits, i algorisme de hash SHA-256. L’emissor del certificat és EC-SectorPublic. Adjuntem també doncs la CA EC-SectorPublic per aquells clients que necessitin incloure-la al seu magatzem de certificats de confiança. Es recomana a tots els clients de PSIS que consumeixen el servei per HTTPS, que comprovin si el seu sistema suporta l’intercanvi de claus amb els nous CDS de PSIS. Les possibles limitacions o impacte només es donen en aquells clients d’integració que utilitzin Java amb versions anteriors a la versió 1.5 i els clients .NET amb versions anteriors a la 1.1. amb sistema operatiu mínim Vista (desktop) o Windows Server 2003 (servidors). Per tant, caldria que tots aquests clients comprovin a partir d’avui que poden continuar consumint PSIS en l’entorn de PREPRODUCCIÓ sense problemes. Cas que no, disposeu fins el dia 11 de gener per adaptar els vostres sistemes. Tenir en compte que les operacions de validació, completat, i segellat de temps es poden realitzar totes per HTTP.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport del Validador.

X