Validador: incidència detectada en la validació de certificats i signatures (25/10/2016 12:00h)

Us informem que s’ha detectat una incidència que podria afectar al funcionament del servei Validador (PSIS). S’està treballant per solucionar-ho en el menor temps possible.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport del Validador.

X