Validador: incidència detectada en la validació de certificats de FNMT (22/12/2016 11:00h)

El servei @firma del MINHAP està patint problemes puntuals de comunicacions, que repercuteixen en la validació de certificats de la FNMT mitjançant el Validador (PSIS). És possible doncs que es produeixin errors puntuals en les validacions amb PSIS de certificats de la FNMT.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport del Validador.

X