Us informem que s’ha resolt la incidència que afectava  a l’accés a EACAT i a les seves aplicacions. Els serveix funcionen, a hores d’ara, amb normalitat.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del nostre Portal de Suport.

X