Us informem que des d’ahir s’està produint una incidència que afecta als registres relacionats amb els serveis del Consorci AOC. S’està treballant per solucionar-la i facilitar més informació en relació amb l’afectació específica als servei i les accions correctives en cada cas.

Es comunicaran els detalls i la resolució d’aquesta incidència a través d’aquests espais.

 

X