EACAT: incidència detectada en l’accés (03/11/2016 14:50 h)

Us informem que s’ha detectat una incidència que impossibilita l’accés a EACAT i a les aplicacions que en depenen. S’està treballant per solucionar-la en el menor temps possible.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del nostre Portal de Suport.

 

X