Adaptació dels servei de Registre de vehicles i conductors (ATEX)

Els serveis de la DGT de Registre de vehicles i conductors (ATEX) vigents s’han hagut de modificar per una nova implementació de l’emissor de les dades, i cal modificar la integració realitzada.

El Consorci AOC ja te disponible unaa primera nova versió, i la previsió és tenir convivència amb la versió que tenim actualment durant uns mesos, fins que el Ministeri tanqui el servei actual.

La data prevista del tancament del servei actual es desembre de 2016 a Producció, pel que si esteu integrats amb el producte (CodigoProducto) ATEX caldrà començar a fer proves quant abans millor. Aquest canvi no impactarà als usuaris que facin consultes des del portal d’EACAT.

Per poder tenir la convivència, el producte es recodifica de la següent manera:

 PRODUCTE  MODALITAT  DESCRIPCIÓ
 ATEX ATEX_CONSULTA_PERSONA  Dades del titular d’una autorització de conducció
 ATEX_CONSULTA_VEHICLE  Dades d’un vehicle

On fins ara tenim el següent:

 PRODUCTE  MODALITAT  DESCRIPCIÓ
 ATEX ATEX_FILIACIO_CONSULTA  Cerca del titular d’una autorització de conducció per filiació (a extingir)
 ATEX_PERSONA_CONSULTA  Dades del titular d’una autorització de conducció (a extingir)
 ATEX_VEHICLE_CONSULTA  Dades d’un vehicle (a extingir)

Podeu obrir una petició d’integració per qualsevol dubte, i per aquells que esteu integrats, requeriu el nou document d’integració i el XSD de les dades específiques de la nova versió del servei de la DGT que no tenim penjats al web i ens haureu de demanar per l’anterior formulari.

X