Via Oberta: incidència resolta amb el MINHAP (16/02/2015)

Tal com ens informa el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, ja es troben restablerts tots els serveis de la Plataforma de Intermediación ( CATASTRO, SEPE, DGP, TITULACIONES, REGISTRE CIVIL).

X