Via Oberta: incidència detectada a la Plataforma de Intermediación del MINHAP (27/02/2015, 14:35h.)

Segons ens comunica el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, existeix una incidència en els serveis de la Plataforma de Intermediación, que afecta a l’entorn de Producció des de les 14:35h.

Restem a l’espera de la resolució per part del MINHAP.

X