Via Oberta: incidència detectada a la Plataforma de Intermediación del MINHAP (20/02/2015, 13:00h.)

Segons ens comunica el Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques, existeix una incidència en els serveis de l’INSS de la Plataforma de Intermediación, que afecta els seus serveis des de les 13.00h.

Restem a l’espera de la resolució per part del MINHAP.

 

X