ER T-CAT: intervenció programada per l’entrada en producció de l’EC SectorPúblic (30/09/15; 00:00-24:00)

Tal i com es va comunicar el passat 17 de setembre, el proper dijous 1 d’octubre entrarà en funcionament la nova Entitat de Certificació del SectorPúblic.

Per a poder realitzar aquests canvis, el proper dia 30 de setembre el Servei de Certificació Digital del Consorci AOC restarà aturat i no es podran realitzar tasques de sol·licitud d’emissió de certificats ni de revocació, i caldrà que tot el que tingueu pendent d’aprovar o aprovat estigui generat per aquesta data. En cas contrari, es perdrà.

També caldrà que realitzeu unes modificacions a la màquina on es generen els certificats que trobareu detallats aquí.

Els canvis de pantalles de l’aplicació han quedat postposades fins a finals d’any. L’entrada en producció de la nova Entitat de Certificació, per tant, us afectarà de la següent manera:

 • Totes les emissions a partir de l’1 d’octubre s’hauran de realitzar a la EC SectorPublic. Si el tràmit es realitza per l’EACAT, el sistema s’encarregarà de dirigir-lo a l’EC corresponent. No es permetrà ni peticionar, ni aprovar ni generar certificats a les Entitats de Certificació antigues (EC-AL i EC-SAFP)
 • Les revocacions de certificats anteriors a 1 d’octubre que es realitzin directament des de l’aplicació s’hauran de fer a l’entitat de certificació que les va emetre. És a dir, quan una persona amb rol gestor de certificats vulgui revocar-ne un entrarà a l’aplicació i veurà dues Entitats de Certificació:

– EC SectorPublic

– EC-AL o EC SAFP, depenent de si l’entitat de registre és del món local o de la Generalitat

En el cas que el tràmit es realitzi amb l’EACAT, no caldrà triar res i serà transparent. Si el certificat és anterior a l’1 d’octubre entrarà a l’Entitat de Certificació corresponent i, si és posterior a 1 d’octubre, entrarà a l’EC SectorPublic.

A nivell més operatiu aquesta entrada en producció comportarà els següents canvis:

 • Simplificació de perfils:
  • El certificat amb càrrec desapareix i a partir del dia 1 d’octubre només existirà la T-CAT amb càrrec opcional. D’aquesta manera, qui vulgui un certificat digital amb càrrec només haurà d’emplenar aquest camp.
 • Desaparició del certificat de xifratge:
  • Amb l’entrada en funcionament de l’EC SectorPublic el certificat de xifratge ja no es donarà amb cada targeta T-CAT que se sol·liciti. Aquelles persones que necessitin xifrar algun tipus de missatge sempre ho podran fer amb la T-CAT P.
 • Certificats tornaran a ser de quatre anys:
  • A partir de l’1 d’octubre els certificats que es realitzin normalitzaran la seva vigència.
 • Certificats SSL en SHA-2:
  • Per adequar els certificats de SSL del consorci als requisits de seguretat criptogràfica i dels fabricants de navegadors d’internet, el consorci AOC canviarà l’algorisme de resum dels seus certificats SSL del tipus SHA-1 al tipus SHA-2 a partir d’aquesta data. Els certificats afectats són el “Emissió certificat de servidor segur” i el “Emissió certificat de servidor segur de seu electrònica de nivell mig”

Aquests canvis amb l’Entitat de Certificació no afectaran a tots els certificats generats amb anterioritat i continuaran funcionant fins al dia de la seva caducitat.

Informar-vos també que al blog d’identitat i signatura digital s’ha publicat aquesta notícia que afecta a tots els usuaris de certificats digitals.

Per a qualsevol qüestió al respecte podeu contactar amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari.

X