Entitat de registre idCAT: incidència resolta (31/03/2015, 12:30h)

La incidència que estava afectant a la página d’operador idCAT (tant l’emissió com la gestió de certificats) i a la descàrrega dels certificats per part dels ciutadans, ha estat resolta i des de les 12:30h. el servei funciona amb normalitat.

X