Us informem que el servei torna a funcionar amb normalitat. Per tant, els usuaris ja poden entrar als serveis que s’accedeixen a través de l’EACAT i sol·licitar certificat digitals.

X