e-TAULER, e-NOTUM, ERES i Via Oberta: incidència detectada en el funcionament dels serveis (27/04/15, 09:30h.)

Us informem que algunes funcionalitats dels serveis e-TAULER, e-NOTUM, ERES i Via Oberta estan registrant problemes de funcionament.

Estem treballant per resoldre la incidència en el menor temps possible i amb la menor afectació pels usuaris.

Respecte a l’e-TAULER, recordeu que, si ho considereu convenient, disposeu de l’opció d’ampliar el termini de publicació dels edictes.

Si necessiteu més informació sobre aquesta incidència, podeu consultar el nostre Portal de Suport.

X