Via Oberta: incidència detectada “Consultes dels serveis DGT-ATEX i DGT-ATMV” (03/06/2014, 10:00)

La DGT ens ha comunicat que estant patint problemes intermitents per als serveis DGT – ATEX i DGT – ATMV que poden afectar a les consultes d’aquests serveis a través de Via Oberta.

X