e-TAULER: intervenció programada per desplegament de la nova versió del servei (22/10/2014, 15:00 – 17:00)

El pròxim dimecres 22 d’octubre posarem a la vostra disposició una nova versió del servei e-TAULER. El desplegament s’efectuarà de les 15:00h a les 17:00h, com a molt, i en aquest interval no es podrà accedir a través d’Internet al portal ciutadà de l’e-TAULER del vostre ens. Tampoc es podrà accedir a l’entorn de gestió dels empleats públics fins a les 07:00 de l’endemà, dijous 23 d’octubre.

Si considereu que aquestes interrupcions poden afectar algun dels anuncis i edictes que tindreu en aquells moments en procés de publicació, us informem que tal com s’esmenta més avall en el punt 12 del llistat de novetats, podreu ampliar-ne els terminis d’exposició des del propi servei e-TAULER (v. punt 8.1.8 del manual d’usuari). Trobareu una actualització del manual d’usuari al Portal de suport del Consorci AOC: http://suport.aoc.cat/Portal/Tots-els-serveis/e-Tauler/(category)/documents/(adrecat)

 

Novetats de la nova versió de l’e-TAULER:

 1. Una nova interfície més clara, senzilla i intuïtiva.
 2. Noves funcionalitats de suport a la usabilitat.
 3. Elements de classificació opcionals, flexibles i personalitzables.
 4. Dos nivells a cada element de classificació: categories i subcategories activables opcionalment.
 5. Quadres de classificació genèrics que els ens poden personalitzar o utilitzar com a model per tal de crear-ne un de propi.
 6. Un nova tramesa interadministrativa d’edictes a EACAT que permet l’enviament i la recepció (directament a l’e-TAULER) d’anuncis i edictes externs provinents de qualsevol altra administració pública catalana ja sigui usuària de l’e-TAULER o no.
 7. Funcionalitats multiidioma que permeten la publicació d’anuncis i edictes en els tres idiomes oficials a Catalunya: català (per defecte) i, opcionalment, en castellà i en aranès.
 8. La personalització del propi calendari de dies inhàbils.
 9. El càlcul automàtic dels terminis d’exposició pública en dies hàbils i en dies naturals.
 10. La possibilitat de publicar els anuncis no sotmesos a terminis legals d’exposició pública de manera permanent.
 11. Possibilitat d’annexar fitxers PDF de fins a 40 MB als quals, dins d’aquesta quota, s’hi poden adjuntar fitxers en altres formats.
 12. Possibilitat de perllongar els terminis d’exposició pública dels anuncis en procés de publicació a fi de corregir possibles interrupcions del servei o de la seu electrònica.
 13. Possibilitat de fer enrere els anuncis la publicació dels quals no és immediata, sinó que romanen en estat programat a l’espera de la seva publicació.
 14. Possibilitat de configurar avisos de correu a fi de rebre avisos de canvi d’estat dels anuncis gestionats individualment pels usuaris dels servei a l’adreça de correu electrònic que indiquin.
 15. Possibilitat de copiar un anunci publicat i retirat amb totes les seves dades a fi d’aprofitar-ne el continguts per un nou anunci de característiques semblants.
 16. Nova gestió dels ens dependents (organismes amb entitat jurídica pròpia) que publiquen a l’e-TAULER de l’ens principal i gestió dels seus usuaris per part del gestor de l’ens a EACAT.
 17. Inclusió de les evidències electròniques d’inici de publicació en tots i cadascun dels anuncis publicats al portal ciutadà.

Us informem que en els transcurs dels pròxims dies programarem noves sessions de formació del servei e-TAULER que trobareu detallades aquí: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Acompanyament/Formacio

Si necessiteu més informació sobre aquesta intervenció programada, podeu contactar amb el servei de suport del Consorci AOC a través del formulari de contacte o la bústia suport@aoc.cat.

X