e-CONTRACTACIÓ (PSCP): incidència detectada referent a la publicació d’expedients al Perfil de Contractant (25/04/2014, 10:00)

A causa d’una incidència detectada, les fases dels expedients de contractació, publicades a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, actualment estan trigant unes hores a estar visibles a través del Perfil de Contractant.

Els tècnics estan treballant per tal que aquests expedients es publiquin en el menor temps possible.

X