L’EACAT, nou canal de sol·licitud d’informe de planejament urbanístic al Consell Català de l’Esport

S’agilitza el procediment de sol·licitud i emissió d’informe de planejament urbanístic del Consell Català de l’Esport
Mitjançant aquest servei els ajuntaments han de sol·licitar al Consell Català de l’Esport l’informe de planificació esportiva del planejament urbanístic del municipi, quan el pla es troba en fase d’aprovació inicial.
Així mateix, el Consell Català de l’Esport trametrà mitjançant la plataforma EACAT tant l’informe com totes les notificacions que es derivin d’aquest procediment.
X