Justificació càrrecs electes locals (convocatòria 2012)

Del 2 al 31 de gener de 2013, ambdós inclosos, els ajuntaments als quals, en el marc de la convocatòria 2012, se’ls hagi atorgat, mitjançant la Resolució de 23 d’octubre de 2012 del director general d’Administració Local, una compensació econòmica per retribuir determinats càrrecs electes locals hauran de justificar a través de la plataforma EACAT el lliurament d’aquestes compensacions als càrrecs electes corresponents, podran procedir a la seva justificació. A aquests efectes, a EACAT, en el termini esmentat, disposaran del model de certificat que hauran de trametre.

X