Ajut 2013 de l’Agència de Residus per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció

Convocatòria d’ajuts 2013 per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals.

Es tramitarà per EACAT.

El termini de presentació de sol·licituds és de 9 de gener a 4 de febrer de 2013.

X