S’amplia el termini de presentació de sol·licituds al Premi Compromís Democràtic

En data 1 d’octubre de 2012 s’ha publicat al DOGC l’ordre GRI/273/2012, de 21 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre GRI/214/2012, de 13 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió del Premi Compromís Democràtic i s’obre la convocatòria per a l’any 2012, i s’amplia el termini de presentació de sol·licituds.

L’ordre esmentada modifica l’article 4 de la convocatòria, en el sentit que l’import del premi anirà a càrrec del pressupost del 2013, i amplia el termini de presentació de sol·licituds establert a l’article 5.3.
El nou termini per optar al Premi finalitza el dia 15 de desembre de 2012
X