Les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l’any 2013 es tramitaran per EACAT

A partir del dia 18 de desembre de 2012 i fins el 18 de gener de 2013, els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades (EMD) i els consells comarcals, en nom dels ajuntaments i dels EMD, podran sol·licitar les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior promogudes pel Departament de Territori i Sostenibilitat, per a l’any 2013, a través d’EACAT.

X