Justificació subvencions Departament de Benestar Social i Família, programes de la Direcció General per a la Immigració.

S’obre el període de justificació de les subvencions atorgades pel Departament de Benestar Social i Família, corresponents als programes de la Direcció General per a la Immigració per a ajuntaments de menys de vint mil habitants. Aquest servei restarà obert des del dia 2 de novembre fins al dia 15 de desembre (ambdós inclosos).
Nota: Les notificacions de resolució d’aquestes subvencions ja han estat realitzades mitjançant el servei de notificació EACAT.

X