Justificació subvencions Departament de Benestar Social i Família, programes de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència

S’obre  el període de justificació de les subvencions atorgades pel Departament de Benestar Social i Família, corresponents als programes de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència per a ajuntaments de menys de vint mil habitants. Aquest servei restarà obert des del dia 5 de novembre fins al dia 5 de desembre (ambdós inclosos).
Nota: Les notificacions de resolució d’aquestes subvencions ja han estat realitzades mitjançant el servei de notificació EACAT.

X