Contracte Programa 2012 del Departament de Benestar Social i Família

El període de presentació de projectes d’interès en matèria de Serveis Socials, Immigració, Infància i Adolescència, Família i Polítiques d’igualtat del Contracte Programa 2012, a EACAT, pels Ajuntaments catalans de més de 20.000 habitants, comença el dia 15 de març i finalitza el dia 28 de març de 2012.

X