En el DOGC núm. 6062, de 8 de febrer de 2012, es va publicar la Resolució GRI/120/2012, de 30 de gener, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de Catalunya amb una població de dret de fins a 2000 habitants, perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2012.

Les sol·licituds es poden presentar fins a l’1 de març de de 2012 .
X