Canvi en els sistemes de signatura electrònica a EACAT Tràmits

Properament s’instal·larà un nou sistema de signatura electrònica a EACAT per adequar les característiques dels documents signats a la normativa vigent.

Per poder continuar signant les trameses electròniques a EACAT Tràmits cal que es segueixin les instruccions del document que s’ha penjat a la pàgina inicial d’EACAT, per garantir que el vostre equip està configurat correctament.

Es tracta d’instal·lar/actualitzar la màquina virtual de JAVA.

X