Amb l’objectiu de millorar el sistema de tramitació d’EACAT, s’està construint una nova manera d’enviar i rebre sobre una nova arquitectura tecnològica. Amb el nou sistema serà més fàcil accedir als serveis, localitzar els documents i respondre a les entrades que hagueu rebut.

Aquest canvi s’està aplicant de forma gradual i durant un temps estaran convivint tots dos sistemes. A l’EACAT tradicional trobareu totes les entrades que hagueu tingut, siguin del sistema nou o del sistema antic. En canvi, la safata d’entrada del nou sistema de tramitació només mostra els documents que s’hagin tramitat amb aquesta tecnologia.

Totes les entrades s’anoten al mateix registre electrònic d’entrada i amb la mateixa numeració amb independència del canal tècnic de tramitació. 

X