Presentació de la nova versió de l’ “Ordenança tipus de transparència i administració digital”

Data/Hora
15/06
10:00 - 11:30


L’entrada en vigor del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública i, especialment, del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, ha suposat una sèrie de novetats que han fet necessari procedir a la revisió de l’ordenança tipus de transparència i administració electrònica, elaborada per Localret l’any 2016.

En aquesta sessió, en la que intervindrà el Sr. Agustí Cerrillo, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, s’analitzaran aquestes novetats normatives i les modificacions introduïdes en el text de l’ordenança.

Podeu consultar el text de l’Ordenança-tipus – Transparència i administració digital i enviar els dubtes o comentaris consorci@localret.cat, tot indicant en el assumpte “Sessió revisió ORAE”, per tal de ser tractades al llarg de la sessió.

La sessió serà retransmesa via Localret meet – Zoom. L’enllaç es farà arribar a totes les persones inscrites.

Programa

10:00 – Benvinguda i presentació de la sessió a càrrec d’Andreu Francisco, girector general del Consorci Localret

10:05 – Introducció. L’evolució de l’ordenança tipus de transparència i administració electrònica a càrrec d’Olga Díaz, cap de l’Àrea jurídica del Consorci Localret

10:15 – Les novetats normatives introduïdes pel Decret 8/2021 i pel RD 203/2021 i la seva incidència en l’ordenança tipus. Principals aspectes de la revisió de l’ordenança a càrrec d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret administratiu de la UOC

11:00 – Aspectes pràctics sobre la implementació de l’ordenança tipus. Torn de preguntes amb la participació de Mª Carme Noguer, Coordinadora de Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert de l’Ajuntament de Manlleu i de Mª Ascensión Moro, cap del Departament de Govern Obert de l’Ajuntament Sant Feliu de Llobregat.

Inscripcions

Cal emplenar el fomulari d’inscripció a la jornada Presentació de la nova versió de l’ “Ordenança tipus de transparència i administració digital”

Deixa un comentari

X