Jornada “Un any de teletreball, un any de transformació”

Data/Hora
16/03
09:00 - 11:00


Per a un gruix important del personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya, i per necessitat derivada de l’emergència sanitària, el dilluns 16 de març de 2020 va ser el primer dia laborable en què es va reconfigurar de manera dràstica i sobtada la fórmula organitzativa de prestació dels serveis professionals.

D’un dia per l’altre, el teletreball va esdevenir el mitjà emprat per al manteniment de bona part dels serveis públics, en uns moments en què la presencialitat quedava pràcticament limitada a serveis essencials. En aquell moment, l’Administració de la Generalitat de Catalunya ja estava gestionant els treballs tècnics per a la redacció i aprovació de la regulació normativa del teletreball, que van concloure amb l’aprovació i publicació del Decret 77/2020. En qualsevol cas, la urgència va comportar l’adopció immediata d’una fórmula organitzativa que, superada la pandèmia, haurem de reorientar cap als estàndards planificats a la normativa del teletreball.

Ara, un any després de la declaració de l’estat d’alarma, és el moment d’aturar-nos un moment per rememorar i valorar com ha estat aquest camí i considerar com podem mantenir l’esperit d’equip treballant en remot amb la celebració de la Jornada “Un any de teletreball, un any de transformació”.

Objectius
Identificar elements que permetin mantenir l’esperit d’equip treballant en remot.

Conèixer i compartir experiències sobre com han afrontat el teletreball en diversos serveis i unitats de la Generalitat de Catalunya.

A qui va destinat
Personal dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels seus organismes autònoms, especialment els que han teletreballat.

Programa
9.00 h – Benvinguda institucional i presentació de la sessió a càrrec de l’Hble. Sr. Jordi Puigneró i Ferrer, conseller del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, de Marta Felip i Torres, directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i d’Ester Manzano i Peláez, directora general d’Administració Digital

9.20 h – Ponència: “Com mantenir l’esperit d’equip treballant en remot”, a càrrec de Ferran Ramon-Cortés, expert i coach en comunicació i lideratge.

9.50 h – Taula rodona: “Un any de distància, un any de feina, de compartició d’experiències de teletreball en diferents àmbits”.
Modera Marta Sabaté Solanes
Participants en la taula rodona: Ricard Roura Rodon, Jordi Amat Batalla, Mª Esther Peña de las Heras i Jose Fernando López Morales

-Cloenda de la Jornada a càrrec d’Annabel Marcos i Vilar, secretària d’Administració i Funció Pública

Dia: 16 de març
Hora: 9-11 hores
Mitjà: Sessió via aplicació Zoom. Es posarà a disposició dels participants l’enllaç a la sessió. Per a aquesta activitat no s’expedirà cap certificació d’assistència.

Deixa un comentari

X