Jornada “Plans de mesures antifrau i la seva aplicació al món local”

Data/Hora
20/01
09:30 - 13:00


La Diputació de Barcelona i la Federació de Municipis de Catalunya organitzen una jornada sobre els plans de mesures antifrau i la seva aplicació a nivell local.

Com a conseqüència de la posada en marxa del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i el marc normatiu de la Unió Europea i l’ordenament jurídic intern espanyol, els ens locals catalans que gestionin fons europeus vinculats al PRTR tenen l’obligació de disposar d’un Pla de mesures antifrau a fi de reforçar els mecanismes de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

Aquesta sessió formativa té per objecte emmarcar l’obligació d’elaborar plans antifrau dins de les exigències del Dret de la Unió Europea, així com del marc normatiu bàsic vigent en el Dret estatal. Desenvoluparà una anàlisi conceptual bàsica del problema a través d’una sèrie d’idees força que han d’actuar com a principis-eix i regir la confecció dels Plans de mesures antifrau.

Així mateix, segons el marc normatiu en vigor, s’exposarà a grans trets l’abast que han de tenir aquests plans, segons les característiques específiques de cada govern local, i partint de la base que els Plans de mesures antifrau, excepte en aquells continguts que són de preceptiva incorporació, tenen un contingut altament dispositiu perquè la normativa reglamentària aprovada es configura com una espècie d’estàndard mínim, que pot ser superat pels ens locals en el disseny que finalment estableixin del mecanisme de prevenció, detecció i correcció del frau en la gestió de fons europeus.

Programa: podeu consultar el programa de la jornada “Plans de mesures antifrau i la seva aplicació al nivell local de govern: marc normatiu i abast

Dia: 20 de gener de 2022

Hora: de 9:30 a 13:00 h

Lloc: Format híbrid

  • Presencialment: des de l‘auditori de l’UPF-BSM (Barcelona School of Management de la Universitat Pompeu Fabra), al carrer de Balmes, 134, de Barcelona
  • Streaming: per mitjà de la plataforma Zoom.Una vegada finalitzat el termini d’inscripció caldrà triar la modalitat de seguiment de la sessió. Atès que les places presencials són limitades es tindrà en compte l’ ordre de recepció de les sol·licituds.

Inscripció: cal emplenar el formulari d’inscripció a la jornada

Deixa un comentari

X