Debat municipalista: “L’administració pública local a través dels mitjans electrònics”

Data/Hora
16/03
09:00 - 15:00


Anàlisi de l’aplicació als ens locals del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, per que s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Programa

9.00 h.- Inauguració a càrrec de l’Il·lm. Sr. Lluís Soler i Panisello, alcalde de Deltebre i president de l’ACM

9.30 h.- Ponència inaugural: “El dret/deure de relacionar-se electrònicament amb les entitats locals”, a càrrec de Dra. Concepción Campos Acuña, codirectora, Red Localis i professora associada de dret administratiu, Universidade de Vigo i URV

10.30 h.- Ponència I: “La notificació electrònica: dificultats i solucions a la pràctica local”, a càrrec de Sra. Ana Ramos Ramos, secretària d’administració local i membre, Red Localis

11.30 h.- Pausa

11.45 h.- Ponència II: “L’expedient i el document administratiu electrònic”, a càrrec de Sra. Ascensión Moro Cordero, cap del departament de Govern Obert de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

12.45 h.- Ponència III: “Les actuacions administratives automatitzades i la simplificació del procediment”, a cèrrec de Sra. Matilde Castellanos Garijo, viceinterventora de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

12.45 h.- Ponència III: “La implantació de l’administració electrònica: les claus per a la transformació digital de l’administració local”, a càrrec de Dra. Concepción Campos Acuña, codirectora, Red Localis i professora associada de dret administratiu, Universidade de Vigo i URV

Dia: 16 de març de 2022

Hora: De 9 a 15

Lloc: formació no presencial

Inscripció: cal emplenar el formulari d’inscripció que trobareu a la pàgina web dedicada a l’acte

X