Jornada de bones pràctiques en administració digital a la Generalitat de Catalunya

Data/Hora
03/06/2019
9:00 - 12:00

Localització
Escola d'Administració Pública de Catalunya


Aquesta formació, promoguda conjuntament per l’Oficina de Processos i Administració Electrònica i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, pretén acostar el personal de l’Administració pública, en especial aquelles persones que per la seva responsabilitat estan implicades en projectes en aquest àmbit, a les eines i solucions corporatives d’administració electrònica, així com els projectes d’impuls de l’administració digital, i també les solucions i els projectes departamentals, i fins i tot d’altres administracions, que puguin resultar exemplars per alguna causa o que podrien arribar a ser aprofitables per altres organismes.

La transformació digital és un repte de tots els treballadors i treballadores de l’administració pública i no sempre és fàcil afrontar-lo: aquestes jornades ofereixen l’oportunitat de conèixer de primera mà l’experiència de diferents departaments i organismes, i també d’altres administracions, en la seva aposta per l’administració digital.

Objectius
Tenir l’oportunitat de conèixer experiències i bones pràctiques en la implementació d’eines corporatives i departamentals d’administració electrònica, així com projectes de transformació digital, per part dels diferents departaments i organismes de la Generalitat i d’altres administracions públiques.

A qui va dirigit
Personal tècnic, administratiu, de comandament i directiu de les àrees d’organització, àrees TIC, unitats gestores dels departaments i organismes de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.

Programa
8.40 h Acreditacions

9:00 h Benvinguda a càrrec de, Magda Castro i Masalias, sub-directora general de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Presentació a càrrec de Ester Manzano Peláez, directora general de Modernització i Innovació de l’Administració.

  • L’estratègia d’administració digital a la Generalitat de Catalunya, a càrrec de Ester Manzano Peláez
  • Presentació de la Guia de serveis digitals de la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració, a càrrec de Josep Maria Flores
  • Laboratori d’innovació: la signatura biomètrica, a càrrec de Esther Peña de las Heras, Cap de l’Oficina de Processos i Administració Electrònica i Marta Sabater Solanes, Cap de l’Àrea d’Innovació i d’Anàlisi de l’Ocupació Pública

10.45 h Pausa

11.15 h Conferències:
La signatura biomètrica aplicada als serveis socials, a càrrec de Anna Rufí Vilà, Directora tècnica de Serveis Socials del Consell Comarcal d’Osona

La implementació de l’eina Self Sufficiency Matrix (SSM) en els serveis socials de Catalunya per a la detecció de casos de complexitat social, a càrrec de Meritxell Benedí i Altés, Directora general de Serveis Socials

La gestió documental amb DocTram i ARESTA, a càrrec de Montserrat Sagalés i Torra, Sub-directora general d’Organització i Serveis del Departament de Salut, Patrícia Lloveras Pujol, Responsable de Gestió Documental i Arxiu del Servei de Serveis Generals del Departament de Salut  i Anna Pérez Pérez, Gestora de Solucions TIC del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació

Blockchain: un cas d’ús a l’Agència de Residus de Catalunya, a càrrec de Carles Martín i Garriga, Cap del Departament de Tecnologies de la Informació de l’Agència de Residus de Catalunya i Lluís Sancliment Alcaraz, Direcció d’Innovació i Dades del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

La gestió del canvi a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a càrrec de Begoña Ballvé Jerez, Cap de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

13.45 – 14.00 h Torn obert de paraules

Dia: 3 de juny

Hora: de 9 a 14 hores

Lloc: Escola d’Administració Pública (EAPC)

Més informació al web de l’EAPC

Icona d'un globus terraqüi