Anàlisi dels estats finalistes de les factures – “Registrada en RCF”

Com ja us vam anunciar al post de juliol, us adjuntem nova informació sobre l’estudi de les factures que hem rebut durant el 2020 a l’eFACT. En aquest cas, hem revisat quin és el comportament de les factures respecte als estats finals que pot tenir una factura.

D’acord a la resolució de 10 d’octubre de 2014, de la “Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos”, per la qual s’estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d’entrada de factures electròniques, i tal com indica l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, que regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, els estats de tramitació de les factures que les oficines comptables han de comunicar, son:

 • Registrada
 • Registrada en RCF
 • Comptabilitzada l’obligació de pagament
 • Pagada (Estat finalista)
 • Rebutjada (Estat finalista)

Pel que fa referència a la tramitació de les factures, hem pogut observar que hi ha entitats que no informen el numero de RCF.

En concret, d’un total de 3.657.864 factures analitzades, corresponents a 3.675 entitats, hem identificat que:

 • Factures que no informen mai el número RCF amb l’estat Registrada en RCF: 1.356.433 factures (77%), que corresponen a 2.542 entitats, de les quals:
  • 1.014.235 factures corresponen a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya
  • 324.213 factures corresponen a l’àmbit de les administracions locals
  • 13.443 factures corresponen a Universitats