L’e-SET proposa un nou model de governança i millora contínua de la metodologia

El Consorci AOC empren de nou amb energies renovades el servei e-SET que, com sabreu, és una metodologia de treball i de gestió desenvolupada amb un conjunt de solucions d’administració electrònica i de signatura digital per desplegar un model òptim i comú d’administració al territori.

L’e-SET va néixer al Consorci AOC i ha crescut de la mà de les Diputacions de Girona i Barcelona. En aquests moments, amb l’objectiu d’assolir un sistema de treball vigent, útil i capaç d’adaptar-se a les característiques dels ens usuaris, aquest nou model de governança e-SET s’ha proposat tres fites principals:

Amb l’objectiu d’assolir un sistema de treball sempre vigent, útil i capaç d’adaptar-se a les característiques dels ens usuaris, aquest nou model de governança e-SET s’ha proposat tres fites principals:

  • La reorientació a les necessitats reals dels ens usuaris, tenint en compte com han evolucionat els entorns de treball en els darrers anys i, encara més, durant la pandèmia. Per exemple, cal tenir en compte la incorporació de les modalitats de treball a distància o teletreball i el treball col·laboratiu. També cal que s’ofereixi el servei a d’altres ens públics potencials usuaris del servei com els ajuntaments de més de 5.000 habitants, organismes autònoms locals, patronats municipals, entitats públiques empresarials, mancomunitats, consorcis locals, entitats Municipals Descentralitzades, etc..
  • L’actualització i ampliació de la documentació ja que la intensificació de l’Administració electrònica dels darrers anys, amb els seus conseqüents canvis normatius, tecnològics i organitzatius, fa necessària la plasmació documental del seu l’impacte
  • La creació de mecanismes d’autoavaluació i control per obtenir per un costat el grau de consolidació del model i, per l’altre, garantir l’adequada aplicació de la metodologia

En definitiva, amb el rejovenit e-SET, disponible a partir del segon semestre de 2022, es vol assegurar que les administracions catalanes puguin compartir un sistema de treball que els permeti sumar recursos, minorar costos i enfortir les seves xarxes de col·laboració, amb la finalitat última d’oferir un millor servei a la ciutadania.