Es publica el servei per sol·licitar les subvencions destinades a la implantació i millores de deixalleries per al tractament dels residus municipals

L’Agència Catalana de Residus (ARC) obre la convocatòria de subvencions destinades a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals (ref. BDNS 575870).

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 27 de setembre de 2021.

Trobareu més informació en les seves bases reguladores.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits i, concretament, al servei ARC – Subvencions destinades a la implantació i millores de deixalleries per al tractament dels residus municipals.