JUS – Justificació mòdul econòmic 2020, finalitza el termini de justificació

El proper dia 30 d’abril de 2021, finalitza el termini per justificar la destinació del mòdul atorgat als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau (Resolució JUS/2038/2020, de 15 de juliol).

Us recordem que cal que feu arribar, com molt tard el dia 30 d’abril, el formulari intel·ligent que trobareu disponible al catàleg de tràmits del Departament de Justícia sota el servei: JUS/Justificació del mòdul econòmic 2020. Cal incloure també, com a documentació obligatòria el certificat econòmic, degudament signat, el model del qual podeu trobar al mateix lloc. Recordeu que cal enviar la documentació a través del mateix enllaç previst, en comptes de la tramesa genèrica o dels models de convocatòries anteriors, que podrien no ser admesos.

Per a qualsevol informació o aclariment podeu adreçar-vos a la bústia de jutjats de pau: jpau.dj@gencat.cat, al portal EACAT: JUS/Comunicacions Justícia de Pau/Resposta comunicacions o al telèfon 936344873.